ZEĎ a ŠTĚT - stavby z kamene - zedastet.cz 

www.zedastet.cz 

Opěrná zeď

Opěrná zeď

Použitím pojiva (betonu nebo zdící malty) je dosaženo vyšší pevnosti než u suchých opěrných zdí.

Možnost různé skladby zdi podle druhu použitého kamene a přání zákazníka.

Pro tento typ zdi je nutno zbudovat základ dosahující nezámrzné hloubky, cca 80 cm, a široký minimálně na sílu zdiva. V patě zdi uložit drenáž, či zřídit kanálky na odtok vody.

Copyright © 2006 - 2024 Miroslav Horník; WebDesign © 2006 - 2024 Martin Argaláš